Organisatieverandering en teamontwikkeling

Onze programma’s worden vaak gebruikt voor teamontwikkeling en organisatieveranderingen omdat de aanpak niet alleen inzicht geeft in patronen binnen teams en organisaties, maar ook het eigenaarschap van medewerkers versterkt. Onze klanten hebben onze aanpak ingezet bij strategievorming en veranderprogramma’s. Dat kan bijvoorbeeld bij de start van een organisatieverandering of om de strategie van de organisatie helder te krijgen. Tegelijkertijd brengen wij het MT, de directie of een transitieteam dichter bij elkaar, wordt de inhoud helder en het beoogde resultaat concreet. Ook is het programma uitermate geschikt voor een nieuwe start van een MT, bijvoorbeeld wanneer het MT is gewijzigd of met elkaar koers moet bepalen.

Wij begeleiden teams en organisatie in het totale proces van veranderingen en teamontwikkeling. Onze tochten en buitenprogramma’s zijn hiervan een onderdeel maar kunnen ook los worden ingezet.

Nieuws

Onze klanten

Marcel (manager Thuiszorg):

‘JouwVolgendeStap helpt je om je huidige positie te bepalen en brengt je bestemming in kaart. Daarnaast krijg je hulp in het uitzetten van de route naar je doel. Hierdoor ga je daadwerkelijk aan de slag met het verwezenlijken van je ambities. Het programma heeft me doen besluiten de volgende stap daadwerkelijk te zetten en me doen inzien dat het ook echt kan.’

Marcel

Belangstelling

Neem contact met ons op